Contact

Telephone No.: 00421 911 727 633
E-mail: aniel.privat@gmail.com
GPS: 49.131668
  19.585431
Address: Aniel Privat
  Pavlova Ves 120
  032 21  Liptovský Mikuláš
  Slovakia
 
Bank: VÚB BANKA
Account No.: 1074749342/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK88 0200 0000 0010 7474 9342
Account holder: Iveta Bacúrová
Adrress: Pavlova Ves 51

Zväčšiť mapu

Online rezervácia:
 
Odkiaľ?
web by FreeTech Services, spol. s.r.o.